Zadanie napisy

Stworz nowy projekt

Wczytaj dowolne dwie liczby na raz
tzn. w jednym wierszu, oddzielone spacją

liczby mogą mieć dowolną liczbę cyfr

wypisz sumę tych liczb