Zadanie instrukcje warunkowe

W nowym projekcie:
Poproś o wpisanie kolejno wartości a i b
oraz znaku (+ , – , * lub /)

W zależności od podanego znaku wypisz
albo wynik dodawania, odejmowania, dzielenia lub
mnożenia