Pętle

//Napisz program, który wypisze 5 razy //na ekran Twoje(wcześniej wczytane) imię   int licznik = 0; while (licznik < 5) { Console.WriteLine(imie); ++licznik; }   //napisz program, który ciągle pyta o dwie liczby i zwraca ich sumę //aż do momentu aż napiszesz „koniec” – wtedy program zakończy swoje działanie // operatory logiczne == < >