Zadanie 6

Stwórz klasę: „ZawodnicyManager”,
która posiada prywatne pole – tablica zawodników.
Jest to klasa która służy do zarządzania zawodnikami

Klasa posiada także metodę: WczytajDane(string[][] dane)
Metoda ta konwertuje dane[][] na tablicę zawodników i przypisuje do prywatnego pola

Następnie stwórz 4 publiczne metody, które pozwalają na:

1) Podaj najwyższego zawodnika – zwraca obiekt Zawodnik
2) Podaj średnią wagę wszystkich zawodników
3) Podaj zawodników z kraju podanego jako argument

4*) Podaj najmłodszych zawodników ze wszystkich krajów