Zadanie 4

Stwórz klasę pracownik. Pracownik ma szefa

Stwórz w programie Pana Jana, którego szef to Adam, szef Adama to Łukasz, szef Łukasza to Marcin, szef Marcina to Ola