Zadanie 3

Stwórz klasę osoba, samochód i pies

Następnie w programie stwórz nowy obiekt typu osoba – niech ten obiekt reprezentuje Ciebie czyli:

obiekt ten powinien mieć właściwe imię i nazwisko , rodziców, brata, siostrę, dzieci i psa. Pies ma swoje imię, samochód ma kolor, typ i przebieg .