Zadanie 2

W nowym projekie stworz Klasę
„KalkulatorDodajacy”, ktory posiada metodę
„Dodaj” zwaracającą typ double a przyjmującą
dwa argumenty typu double
Stworz nową klasę „KalkulatorOdejmujący”,
która posiada podobną metodę „Odejmij”

przetestuj działanie w klasie program