Zadania domowe

Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony :

http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/

Zadanie klasy – programowanie obiektowe

A

Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary.

Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj

B

Stwórz klasę: „ZawodnicyManager”,
która posiada prywatne pole – tablica zawodników.
Jest to klasa która służy do zarządzania zawodnikami

Klasa posiada także metodę: WczytajDane(string[][] dane)
która uzupełnia wyżej wymienione pole o dane (już skonwertowane do postaci zawodników) (nie musimy pisać tej metody od początku ponieważ już prawie cały kod mamy napisany)

Następnie stwórz metody:

1) Podaj najwyższego zawodnika – zwraca obiekt Zawodnik
2) Podaj średnią wagę wszystkich zawodników
3) Podaj najmłodszych zawodników ze wszystkich krajów
4) Podaj zawodników z kraju podanego jako argument

C

Stwórz model biznesowy dla danych ze strony :
http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php

Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temperatury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli)