Zadania domowe

Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony : http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/ Zadanie klasy – programowanie obiektowe A Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary. Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj B Stwórz klasę: „ZawodnicyManager”, która posiada prywatne pole – tablica zawodników. Jest to

Zadanie 6

Stwórz klasę: „ZawodnicyManager”, która posiada prywatne pole – tablica zawodników. Jest to klasa która służy do zarządzania zawodnikami Klasa posiada także metodę: WczytajDane(string[][] dane) Metoda ta konwertuje dane[][] na tablicę zawodników i przypisuje do prywatnego pola Następnie stwórz 4 publiczne metody, które pozwalają na: 1) Podaj najwyższego zawodnika – zwraca obiekt Zawodnik 2) Podaj średnią

Zadanie 3

Stwórz klasę osoba, samochód i pies Następnie w programie stwórz nowy obiekt typu osoba – niech ten obiekt reprezentuje Ciebie czyli: obiekt ten powinien mieć właściwe imię i nazwisko , rodziców, brata, siostrę, dzieci i psa. Pies ma swoje imię, samochód ma kolor, typ i przebieg .

Zadanie 2

W nowym projekie stworz Klasę „KalkulatorDodajacy”, ktory posiada metodę „Dodaj” zwaracającą typ double a przyjmującą dwa argumenty typu double Stworz nową klasę „KalkulatorOdejmujący”, która posiada podobną metodę „Odejmij” przetestuj działanie w klasie program