Zadanie tablice3

Pobierz plik

zawodnicy

Wykonaj następujące programy:

  1. program wczytuje nazwę kraju i generuje nowy plik tylko z zawodnikami z danego kraju
  2. program pozwala na policzenie średniej wagi i wzrostu dla wybranego kraju (program działa w pętli i za każdym razem pyta o kraj)
  3. program tworzy dla każdego zawodnika osobny plik z nazwą złożoną z imienia i nazwiska zawodnika. W środku znajdują się szczegóły zawodnika w postaci:
    1. imie: {imie}
    2. nazwisko {nazwisko}
    3. wiek {wiek}