Zadania na rozgrzewkę

Zadanie 1

poproś uzytkownika o wpisanie dowolnego
zdania.
nastepnie popros o wpisanie dowolnego
wyrazu

podaj pozycję drugiego wystąpienia tego
wyrazu

Wynik generowany przez komputer :

w zdaniu „ala ma kota i ma psa”
drugie slowo „ma” jest na pozycji 14

Zadanie 2

Stwórz program, który prosi użytkownika
o wpisanie swojej wagi (w kg) i wzrostu (w cm) i
oblicza BMI (waga/wzrost^2) wzrost w [m] potęgowanie z użyciem funkcji Math.Pow(…)

Zadanie 3

2 poproś użytkownika o wpisanie ciągu liczb w osobnych liniach:
np: „2 8 4 5 6 3” program liczy średnią