Zadanie zgadula rozszerzona

Napisz program zgadula, który losuje liczbę od x do y (podane przez użytkownika)

następnie wypisuje „zimno” lub „ciepło” w zależności od tego czy nasz aktualny strzał jest bliższy czy dalszy od poprzedniego

Liczba prób jest nieograniczona