Literatura dodatkowa

serwisy

https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/naresh.avari/develop-and-install-a-windows-service-in-C-Sharp/

http://maciej-progtech.blogspot.com/2009/07/jak-stworzyc-i-zainstalowac-serwis-w.html

mocki

https://www.developerhandbook.com/unit-testing/writing-unit-tests-with-nunit-and-moq

biblioteki js

https://www.telerik.com/kendo-ui

jQuery

https://vuejs.org/

https://reactjs.org/

https://angular.io/

https://getbootstrap.com/

narzędzia

https://www.jetbrains.com/resharper/

http://sparxsystems.com/products/ea/

https://www.telerik.com/fiddler

http://nhibernate.info/

https://www.atlassian.com/software/jira

https://tortoisesvn.net/

https://git-scm.com/

Pomoc

https://stackoverflow.com/

https://www.w3schools.com/

https://www.lynda.com

https://weblogs.asp.net/scottgu/using-linq-to-sql-part-1

 

książki :

Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework Authors: Troelsen, Andrew

C#. Rusz głową! Wydanie III (ebook) Autorzy: Jennifer Greene, Andrew Stellman

C# 6.0 w pigułce. Wydanie VI (ebook) Autorzy: Joseph Albahari, Ben Albahari

C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych (ebook) Autorzy: Krzysztof Żydzik, Tomasz Rak