Zadanie 1

Stworz nowa aplikacje webowa
P02Pracownicy

Strona posiada przycisk:
ZaladujDaneZpliku
i posiada takze znany juz Listbox

Po kliknieciu przycisku proszę wyswietlic
liste wszystkich osob (imie i nazwisko) z pliku
(plik zaraz wrzucę na serwer)

Proszę wykonać zadanie analogicznie jak
w przypadku aplikacji WindowsForm (okienkowych)

 

link do pliku

plik