Zadanie 1

Stworz nowa aplikacje webowa P02Pracownicy Strona posiada przycisk: ZaladujDaneZpliku i posiada takze znany juz Listbox Po kliknieciu przycisku proszę wyswietlic liste wszystkich osob (imie i nazwisko) z pliku (plik zaraz wrzucę na serwer) Proszę wykonać zadanie analogicznie jak w przypadku aplikacji WindowsForm (okienkowych)   link do pliku plik