Studia zaoczne – SQL

Linki:

Zapytania SQL:

https://www.w3schools.com/sql/

Połączenie z bazą C#-SQL:

http://csharp.net-informations.com/data-providers/csharp-sql-server-connection.htm

 

 

create table osoby
(
	imie varchar(255),
	nazwisko varchar(255),
	wzrost int 
)

select * from osoby

insert into osoby values ('jan','kowalski',170)