Cały dzień 2 (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

cały dzień 2 select * from zawodnicy select * from trenerzy select imie_t, nazwisko_t, IIF(data_ur_t is null,'brak',format(data_ur_t,'dd-MM-yyyy')) from trenerzy select imie_t, nazwisko_t, coalesce(format(data_ur_t,'dd-MM-yyyy'),'brak') from trenerzy select coalesce(null,null,2) select imie_t,nazwisko_t,data_ur_t, coalesce( format(data_ur_t,'dd-MM-yyyy'), nazwisko_t, imie_t) from trenerzy select CHOOSE(6,'a','b','c','d','e') — dla każdego zwodnika wypisz słownie –z ilu liter skłąda się jego imie, korzystając z choose –uwzględnij przypadki