Zadanie SQL

dotychczasowy projekt
Dzien7b

Zadanie:
W klasie managerBazyDanych stworzmy
nowa metodę, WykonajZapytanie.
metoda ta na wejściu ma: string
na wyjściu ma tablicęTablic

podpowiedź, można skorzystać z
dataReader.FieldCount