Zadanie SQL

dotychczasowy projekt Dzien7b Zadanie: W klasie managerBazyDanych stworzmy nowa metodę, WykonajZapytanie. metoda ta na wejściu ma: string na wyjściu ma tablicęTablic podpowiedź, można skorzystać z dataReader.FieldCount

program bazodanowy

Stworz nowy projekt – aplikacje okienkową. Stworz w nim nową klasę: ManagerBazyDanych To klasa, która pozwala na wykonywanie nam zapytań do bazy. Ta klasa powinna mieć metodę: „PodajWszystkichZawodnikow”, ktora zwraca tablicę nazwisk. Następnie ta tabica powinna zasilić listę (ListView) tak aby w interfejsie uzytkownika mozna było wyświetlić wszystkie nazwiska Proszę bazować na przykładzie SqlConnection connection; //