Zadanie kalkulator

Tworzymy system – kalkulator, nasz kalkulator potrafi:
dodwac, odejmowac, mnozyc i dzielic

Stworzmy klasę: dodawacz, odejmowacz, mnoznik i dzielnik
Strzorzymy klasę kalkulator, ktora posiada metode „wykonajDzialanie”
na 2 liczbach. Dodatkowo metoda przyjmuje jako trzeci argument rodzaj
operacji.

klakulator nie wie jaką operację wykonuje. On tylko wie na jakich liczbach.
To już przekazana mu operacja wie jak wykonać działanie