Zadanie dziedziczenie (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

Tworzysz program do generowania raportów w
postaci plików : .CSV, .HTML, .SQL
Każdy z plików posiada zawartość (treść), rozmiar, autora, sciezka
Każdy z plików to powinna być osobna klasa.
Każdy z plików posiada także metodę: „Zapisz”, która zapisuje
plik na dysk w miejsce ścieżki (własnej). Plik na dysk zostaje zapisany
z właściwym rozszerzeniem. Tj. HTML ma rozszerzenie .HTML itd..
Zawartość pliku także jest różna.

Stworz klasy szczegółowe i ogólne korzystając z dziedziczenia

a1.Zapisz(); // to spowoduje zapisanie pliku

Stworz przykladowych 5 plikow html, 4 csv i 3 SQL
Nastpenie umiesc wszystkie pliki w kolekcji i zapisz na dysk kazdy plik
w petli

List<Raport> pliki = new Pliki<Raport>();

forech var plik in pliki
plik.Zapisz();

 

Wersja rozszerzona:

Każdy plik powinien sam definiować swoją zawartość. np:

Plik a = new HTML();

Plik b = new Csv();

Plik c = new SQL();

a.Zawartosc=”ala ma kota”;

b.Zawartosc=”ala ma kota”;

c.Zawartosc=”ala ma kota”;

to plik a wygeneruje:

<html>

<body>

<p>Ala ma kota</p>

</body>

</html>

 

plik b wygeneruje: „ala;ma;kota;”

plic c wygeneruje: „SELECT ala ma kota FROM dane”