Zadania domowe

Zadanie 1 – klasy abstrakcyjne i statyczne

Stwórz własną klasę Logger – służącą do logowania błędów systemu. Wszelkie błędy powinny być zapisywane do pliku. Logger powinien mieć statyczną metodę „zaloguj”. Dodatkowo proszę samemu zaimplementować zabezpieczenie polegające na tym, że w systemie nie da się  utworzyć nowej instancji loggera

Zadanie 2 – klasy statyczne, Metoda Directory.GetFiles

Proszę Stwórz program okienkowy, który pozwala na wskazanie ścieżki do folderu. Stwórz 3 opcje:

  1. Usun wszystkie pliki z folderu
  2. Zlicz ile jest plików
  3. Wyświetl wszystkie pliki ale tylko tekstowe w listbox.

Następnie po wybraniu jednego pliku (tekstowe) z listbox, jego zawartość powinna pojawić się w polu tekstowym tak aby można było przejrzeć treść i ją edytować. Po wciśnięciu zapisz – zmiany powinny być zapisane w tym, edytowanym pliku.

W celu realizacji tego zadania utwórz między innymi klasę FileManager, która pozwala zarządzanie plikami. Stwórz zabezpieczenie, że można w całym systemie utworzyć tylko jedną instację klast FileManager