Zadania domowe

Zadanie 1 – klasy abstrakcyjne i statyczne Stwórz własną klasę Logger – służącą do logowania błędów systemu. Wszelkie błędy powinny być zapisywane do pliku. Logger powinien mieć statyczną metodę „zaloguj”. Dodatkowo proszę samemu zaimplementować zabezpieczenie polegające na tym, że w systemie nie da się  utworzyć nowej instancji loggera Zadanie 2 – klasy statyczne, Metoda Directory.GetFiles Proszę

Zadanie kalkulator

Tworzymy system – kalkulator, nasz kalkulator potrafi: dodwac, odejmowac, mnozyc i dzielic Stworzmy klasę: dodawacz, odejmowacz, mnoznik i dzielnik Strzorzymy klasę kalkulator, ktora posiada metode „wykonajDzialanie” na 2 liczbach. Dodatkowo metoda przyjmuje jako trzeci argument rodzaj operacji. klakulator nie wie jaką operację wykonuje. On tylko wie na jakich liczbach. To już przekazana mu operacja wie

Zadanie dziedziczenie (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

Tworzysz program do generowania raportów w postaci plików : .CSV, .HTML, .SQL Każdy z plików posiada zawartość (treść), rozmiar, autora, sciezka Każdy z plików to powinna być osobna klasa. Każdy z plików posiada także metodę: „Zapisz”, która zapisuje plik na dysk w miejsce ścieżki (własnej). Plik na dysk zostaje zapisany z właściwym rozszerzeniem. Tj. HTML