Zadanie zawodnicy

Stwórz program, który dodaje do listy wszystkich zawodników z pliku. Stwórz model zawodników Dodaj pole, która umożliwia użytkownikowi wyświetlenie zawodników tylko z wagą z zadanego przedziału Dodaj pole wyboru, które zawiera wszystkie kraje i umożliwia wybranie wyświetlenie zawodników tylko z wybranego kraju pliki do pobrania Zadanie zawodnicy