Dzien 3

select imie, nazwisko,'zaw' from zawodnicy union select imie_t, nazwisko_t, 'tren' from trenerzy select imie, nazwisko from zawodnicy where wzrost > 170 except select imie, nazwisko from zawodnicy where waga < 65 — str 29 –cw 54,55 select imie, nazwisko, kraj from zawodnicy union select distinct imie_t, nazwisko_t, COALESCE(z.kraj,'bd') from trenerzy t left join zawodnicy z