Trudne zadanie – Lista

Stwórz własną klasę lista typu Człowiek. Lista powinna działać tak, że każdy element listy to Człowiek. Każdy człowiek powinien mieć następce i poprzednika (jak to w liście). Dodaj metodę „Dodaj” , która dodaje nowego człowieka na koniec listy.

Dodaj metodę „Usun” która usuwa (podanego jako argument) człowieka z listy