Firma

Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary.

 

Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj