Zadanie zawodnicy rozszerzone

Stwórz klasę: „ZawodnicyManager”,
która posiada prywatne pole – tablica zawodników.
Jest to klasa która służy do zarządzania zawodnikami

Klasa posiada także metodę: WczytajDane(string[][] dane)
która uzupełnia wyżej wymienione pole o dane (już skonwertowane do postaci zawodników) (nie musimy pisać tej metody od początku ponieważ już prawie cały kod mamy napisany)

Następnie stwórz metody:

1) Podaj najwyższego zawodnika – zwraca obiekt Zawodnik
2) Podaj średnią wagę wszystkich zawodników
3) Podaj najmłodszych zawodników ze wszystkich krajów
4) Podaj zawodników z kraju podanego jako argument

Projekt pomocniczy:

 

Projekt Zawodnicy