Zadanie obiektowe

Stwórz w nowym projekcie klasę o nazwie
Kalkulator.
Ta klasa powinna mieć następujące metody:
Dodaj, Odejmij, Przemnoz,Podziel.
Wszystkie te metody są dwu argurmtnowe,
typu double
I tak metoda Dodaj , dodaje dwie dowolne
liczby , Odejmij – odejmuje … itd.

Nastepnie w Main stwórz nowy obiekt
Kalkulator i wykonaj operacje Dodawania
Odejmowania, Mnozenia i dzielenia