Zadanie obiektowe

Stwórz w nowym projekcie klasę o nazwie Kalkulator. Ta klasa powinna mieć następujące metody: Dodaj, Odejmij, Przemnoz,Podziel. Wszystkie te metody są dwu argurmtnowe, typu double I tak metoda Dodaj , dodaje dwie dowolne liczby , Odejmij – odejmuje … itd. Nastepnie w Main stwórz nowy obiekt Kalkulator i wykonaj operacje Dodawania Odejmowania, Mnozenia i dzielenia