Zadania

1 Stworz program, który prosi uzytkownika
o wpisanie swojej wagi (w kg) i wzrostu (w cm) i
oblicza BMI (waga/wzrost^2) wzrost w [m] potęgowanie: Math.Pow(…)

2 poproś uzytkownika o wpisanie ciagu liczb:
np: „2 8 4 5 6 3” program liczy średnią

3 napisz program „zgadula” który najpierw pobiera
z aktualnego czasu sekundę a potem uzytkownik próbuje
zgadnąć tę wartość. Jeżeli użytkownik podał wartość za dużą
napisz „za duża” jeżeli za małą to napisz „za mała” uzytkownik
ma 3 próby

4. napisz program „ZimnoCieplo”, który losuje liczbę od 1 do 100
uzytkownik ma nieograniczoną liczbę prób. (czyli cały program działa w pętli)
jeżeli uzytkownik poda wartość bliższą wylosownej liczby nie poprzednio
to program pisze „ciepło” , jeżeli się oddali to pisze „zimno”
Aby wyoloswać liczbę piszemy: Random r = new Random(); int x = r.Next(…)