zadania dodatkowe

1Zadania dodatkowe dla chętnych:
zrób program do generowania choinki o zadanej długości:

np:
*
***
*****
*******
|

2. Napisz program do generowania ciągu Fibbonaciego o
zadanej długści np: 1 1 2 3 5 8 13 …
Każda następna liczba to suma dwóch poprzednich