zadanie stringi

Zadanie1 (nowy program)

poproś uzytkownika o wpisanie dowolnego
zdania.
nastepnie popros o wpisanie dowolnego
wyrazu

podaj pozycję drugiego wystąpienia tego
wyrazu

np w zdaniu „ala ma kota i ma psa”
drugie slowo „ma” jest na pozycji 14