Zadanie notacja odwrotna

poproś użytkownika o wpisanie 2 liczb
(po spacji) i operatora (+,-,/,*)

np: 2 6 +

zwróć wynik, u nas 8

podpowiedz:
split, tablic, if, convert,