zadanie daty

Stworz nowy program p05Daty

Popros uzytkownika o wpisanie kolejno rok, miesiac, i dzien
utworz na tej podstawie nową datę

i podaj wynik mówiący ile dni mija od dzisiaj do
daty podanej przez uzytkownika