Operacje na napisach

string napis = "ala ma kota"; napis.ToUpper(); Console.WriteLine(napis); Console.WriteLine(napis.Length); Console.WriteLine(napis.ToUpper()); Console.WriteLine(napis.ToLower()); Console.WriteLine("ala".PadLeft(5,'*')); Console.WriteLine(napis.Substring(4)); Console.WriteLine(napis.Substring(4,2)); Console.WriteLine(napis.Replace("ma", "bedzia miala")); Console.WriteLine(napis.IndexOf("ma")); Console.ReadKey();

zadanie stringi

Zadanie1 (nowy program) poproś uzytkownika o wpisanie dowolnego zdania. nastepnie popros o wpisanie dowolnego wyrazu podaj pozycję drugiego wystąpienia tego wyrazu np w zdaniu „ala ma kota i ma psa” drugie slowo „ma” jest na pozycji 14