Program1 rozwiązanie

      Console.WriteLine("Proszę podaj pierwszą wartość");

      int liczba1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      string liczba2Napis = Console.ReadLine();
      int liczba2 = Convert.ToInt32(liczba2Napis);

      Console.WriteLine("wynik to" + (liczba1 + liczba2));

      Console.ReadKey();