Daty

    Console.WriteLine("Podaj kolejno dzien, miesiac i rok");

      int dzien = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int miesiac = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int rok = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      DateTime data = new DateTime(rok, miesiac, dzien);
      DateTime dzisiaj = DateTime.Now;

      //  Console.WriteLine((data - dzisiaj).TotalDays);
      TimeSpan roznicaWCzasie = data - dzisiaj;
      Console.WriteLine(roznicaWCzasie.TotalDays);

      Console.ReadKey();