Daty

Console.WriteLine("Podaj kolejno dzien, miesiac i rok"); int dzien = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int miesiac = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int rok = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); DateTime data = new DateTime(rok, miesiac, dzien); DateTime dzisiaj = DateTime.Now; // Console.WriteLine((data – dzisiaj).TotalDays); TimeSpan roznicaWCzasie = data – dzisiaj; Console.WriteLine(roznicaWCzasie.TotalDays); Console.ReadKey();

Program1 rozwiązanie

Console.WriteLine("Proszę podaj pierwszą wartość"); int liczba1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); string liczba2Napis = Console.ReadLine(); int liczba2 = Convert.ToInt32(liczba2Napis); Console.WriteLine("wynik to" + (liczba1 + liczba2)); Console.ReadKey();

Zadanie1

Stworz w naszej solucji nowy projekt o nazwie p02Zadanie To bedzie program, ktory wczytuje od uzytkownika dwie wartosci (np. 5 i 7) nastepie wypisuje wynik dodawania (12) a takze wypisuje ile cyfr ma wynik (2) Zadanie 2. Stworz program P03 gdzie uzytkownik wpisuje kolejno dzien,miesiac i rok a otrzymuje informacje ile dni upływa od dnia