Zadania SQL

5 zadań. Całość proszę umieścić w pliku .sql. Każde zadanie powinno być oddzielone komentarzem w .sql.
Każde zadanie max 3p
Zad 1
Proszę wypisać w 1 kolumnie: nazywam się {0} mój numer indeksu to {1}. Jest on {2}
{1} imię i nazwisko
{2} numer indeksu
{3} parzysty/nieparzysty wyliczane na podstawie {2}
Nie należy odwoływać się do żadnej tabeli
Zad 2
Dla każdego kraju proszę podać ilu jest zawodników ze wzrostem większym niż 180. Wyświetlić tylko te gdzie takich zawodników jest liczba parzysta.
Zad 3
dla każdego zawodnika podać jego współczynnik x = d m/w √(2&g)
d – dzień urodzenia, m – miesiąc , w – waga , g – wzrost
wyświetlić tylko tych zawodników, których współczynnik x (zaokrąglony do całości) jest podzielny przez 6. są tacy. W where proszę nie używać wyrażenia a jedynie aliasu. Użyć podzapytania
Zad 4
Dla każdej skoczni wypisać zawodników z takiego samego kraju jak kraj skoczni.
Zad 5
Proszę wyświetlić dla każdego zawodnika ile dni ma miesiąc, w którym się urodził. np. Osoba urodzona 03.02.2016 będzie miała wynik: 29.
Podpowiedź: można to zrobić np. w taki sposób:
1) utworzyć nową datę z dniem: 1 i miesiącem rokiem takim samym jak rok urodzenia zawodnika. Do tej daty dodać 1 miesiąc. Następnie odjąć 1 dzień. Z całości wziąć dzień.
SELECT CAST(CAST(2016 AS VARCHAR) + ’-’ + –For Year
CAST(2 AS VARCHAR) + ’-’ + –For Month
CAST(4 AS VARCHAR) –For Date
AS DATETIME)