Zadania MsSQL

Wszystkie polecenia należy wykonać przy pomocy języka SQL max 35p.
1) [6p] Sprawdź ilu jest trenerów młodszych od zawodników, których trenuje. Czy tacy są? Jeśli nie ma to zmień daty urodzenia trenerów z wybranych krajów tak żeby było ich dokładnie 2
2) [5p] Wyświetl zawodników i trenerów w jednej tabeli w formacie „imie nazwisko (stanowisko)” – stanowisko to „trener” albo „zawodnik” / Wynik ma jedną kolumnę.
3) [6p] Wyświetl zawodników w kolejności liczebności uczestnictwa w zawodach
4) [6p] Stwórz nowa tabelę i dodaj do niej po 3 zawodników z najniższym współczynnikiem BMI z każdego kraju (BMI = waga[kg]/wzrost[m]^2)
5) [6p] Dla każdego kraju wypisz ilu zawodników jest „starych” a ile „młodych”. Zapytanie zwraca 3 kolumny: kraj, ile starych, młodych. Zawodnik jest młody gdy jego wiek jest młodszy niż średni wiek wszystkich zawodników
6) [6p] Stwórz tabelę słownik i dodaj do niej wszystkie słowniki jakie są w bazie. (nie uaktualniaj danych)